Marlo & Mary

Leon & Yin

Gee Shing & Li Ying

Jun Hao & Ee King

Flo & Colin

Qing Yang & Yuanli

Wan Hoe & Jollyn

Aidan & Jasmine

Yang & Lina

Ya Min & Nigel